Hình thức thanh toán linh hoạt, bạn có thể thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán online.

Thanh toán Online:

STK: 19032867425012

chi nhánh Techcombank Nam Hà Nội

Chủ Tk: Phạm Trung Kiên