Tên công ty Công ty TNHH Đại Dương
Địa chỉ Số 277 Vũ Tông Phan – Thanh Xuân – Hà Nội
TEL / FAX 02466 635 567
Đại diện Giám đốc đại diện
Vốn 15 tỷ VNĐ
Thành lập Tháng 3 năm 2006